Iedereen die interesse heeft in Ohara Ikebana, het beoefent of het graag wilt leren kan lid worden van het Ohara Chapter. De lidmaatschapsbijdrage is
€ 35,00 per kalenderjaar. Er zijn minstens 1 keer per kwartaal workshops te volgen, via een nieuwsbrief wordt men op de hoogte gehouden en er is uiteraard een jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. 

Rekeningnummer: NL42INGB0000134094 ten name van Ohara Chapter Nederland, Den Haag.

Voor leden buiten Nederland: de BIC-code is INGBNL2A